Kategorija

img
29pro 2009

Pravilnik o kućnom redu

Na temelju članka 184. Statuta Gimnazije Daruvar, članka 58. i 118.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08), u suradnji s nastavničkim vijećem Školski odbor na sjednici održanoj 29.prosinca 2009. donosi: PRAVILNIK O KUĆNOM REDU OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom uređuje se kućni red u Gimnaziji Daruvar ( u daljnjem …

Pročitaj više