O nama

img
O GIMNAZIJI

Povijest Gimnazije Daruvar

Općinski odbor u Daruvaru je u siječnju 1909. prvi puta podnio "Predstavku" Kraljevskoj zemaljskoj vladi da u Daruvaru otvori realnu gimnaziju jer se "trgovište Daruvar počelo u zadnje vrijeme znatno podizati i napučivati, da leži vrlo povoljno sa zdravstvenog gledišta, da ima sve više industrijskih poduzeća, trgovačkim i obrtničkim stališem je isključivo napučeno, pak trpi radi toga što neima srednjeg učilišta".

Zemaljska kraljevska vlada, odjel za bogoštovlje i nastavu iste je godine odobrilo otvaranje niže realne gimnazije u Daruvaru, uz obvezu da općina preuzme troškove oko uređenja zgrade, kao i troškove godišnjeg uzdržavanja.

Kada je općinsko poglavarstvo 1918. osiguralo potrebnu zgradu i stanoviti godišnji doprinos, Kraljevska zemaljska vlada izdaje rješenje broj 15845 u kojem se navode uvjeti pod kojima je voljna otvoriti nižu realnu gimnaziju u Daruvaru. Konačno 1920. Daruvar dobiva svoju prvu gimnaziju koju zbog političkih prilika tadašnje jugoslavenske vlasti ukidaju već 1928. godine.

Povijest Gimnazije Daruvar
Romana Herout
Poruka ravnateljice

Romana Herout
Ravnatelj Gimnazije Daruvar