Radno vrijeme za korisnike

img
ponedjeljak i srijeda  12:15 – 16:15
utorak i četvrtak 11:10 – 13:10
petak (P) 8:00 – 11:00) i petak (n) 13:15 – 16:15