4.B razred

razrednica: Ivana Ančić Antolović, prof.

 • Niko Ambroš
 • Borna Bogdan
 • Borna Doljanin
 • Nikkola Kešić
 • Antonela Kuljanac
 • Daria Kužilek
 • Goran Miljanović
 • Nicol Oslovar
 • Lana Pavlić
 • Lana Rad
 • Lea Rad
 • Lena Romozi
 • Jelena Savanović
 • Petra Strejček
 • Borna Štefša