IntegraNorm

img

IntegraNorm

Naša škola bila je suradnička ustanova u projektu IntegraNorm (Integracijski procesi većine i manjine u višeetničkim zajednicama) IP-2014-09-4499, koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost, u razdoblju od 2015.-2019. godine.

Riječ je o znanstvenoistraživačkom projektu koji se provodio pri Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu a voditeljica projekta bila je predstojnica Katedre za socijalnu psihologiju, prof. dr. Dinka Čorkalo Biruški. Projekt je također podržalo i odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, temeljem stručnoga mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje.

Cilj ovog znanstvenoistraživačkog projekta bio je detaljnije istražiti integracijske procese manjine i većine u etnički mješovitim zajednicama. Kontekst istraživanja bile su manjinske škole u kojima se djeca školuju na jeziku i pismu četiri najveće autohtone hrvatske manjine, za koje postoji obrazovanje po modelu A (srpska, talijanska, češka i mađarska), te komparabilne škole na hrvatskom jeziku. Projekt je posebno usmjeren na djecu i adolescente, te su u našoj školi ciljana skupina bili učenici 2. i 3. razreda. Istraživanje je bilo usmjereno na to kako se djeca i mladi osjećaju u školi, kakvi su njihovi odnosi s vršnjacima različitih nacionalnosti, kakvi su njihovi stavovi prema multikulturnosti, manjinskom obrazovanju, njegovanju vlastite kulture porijekla i integraciji s vršnjacima drugih nacionalnosti, te kako oblikovanju ovih stavova i odnosa pridonose utjecaji škole, vršnjaka i roditelja.

Tijekom 2016., 2017. i 2018. godine proveden je niz razgovora s djecom, nastavnicima i ravnateljima manjinskih i komparabilnih većinskih škola. 8 ožujka 2019. održana je i završna konferencija projekta, pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Na konferenciji su predstavljeni prvi rezultati ovog znanstvenoistraživačkog projekta. Konferenciji su nazočile ravnateljica Romana Herout i stručna suradnica Elizabeta Sabljić.

Bio je to primjer dobre prakse uspješnoga suradničkoga odnosa i partnerstva znanstvenika i školskoga sustava.