Školski odbor

img
Školski odbor upravlja školom i ima sedam (7) članova:

 • dva člana (2) iz reda nastavnika i stručnih suradnika (Nastavničkog vijeća)
 • jednog člana (1) iz radničkog vijeća
 • jednog (1) iz Vijeća roditelja (koji nije radnik škole)
 • troje (3) imenuje i razrješava osnivač – Bjelovarsko-bilogorska županija.
Članovi školskog odbora od rujna 2021. su:
 
 • Emir Sulik, predsjednik, predstavnik radničkog vijeća,
 • Ivan Horina, zamjenik predsjednika, iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
 • Tanja Prhal, iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 • Melita Bartoš, predstavnica Vijeća roditelja
 • Ljiljana Pillizzari Marić, predstavnica osnivača
 • Boris Bogdan, predstavnik osnivača
 • Danijel Rajković, predstavnik osnivača

Pozivi na sjednice

Zaključci sa sjednica