Povijest Gimnazije Daruvar

img

Prva gimnazija u Daruvaru (1920. – 1928.)

Grad Daruvar je početkom dvadesetog stoljeća mali obrtničko-trgovački gradić kojeg po broju stanovnika premašuju neka od okolnih sela. Ipak, u siječnju 1909. Općinski odbor podnosi „Predstavku“ Kraljevskoj zemaljskoj vladi da otvori realnu gimnaziju u Daruvaru, jer „trgovište Daruvar počelo u zadnje vrijeme znatno podizati i napučivati, da leži vrlo povoljno sa zdravstvenog gledišta, da ima sve više industrijskih poduzeća, trgovačkim i obrtničkim stališem je isključivo napučeno, pak trpi radi toga što neima srednjeg učilišta.” Iste godine stiže odobrenje ali i obveza općini da plati obnovu zgrade i godišnje troškove održavanja. Kad je gradska vlast 1918. osigurala potrebnu zgradu i određeni godišnji doprinos, Kraljevska zemaljska vlada donijela je rješenje br. 15845, ocrtavajući uvjete pod kojima je bila spremna otvoriti nižu realnu gimnaziju u Daruvaru.

Slika 1. Zgrada u koju je smještena prva gimnazija u Daruvaru (dvorac Janković vanjski ulaz)

 

Slika 2. Zgrada u koju je smještena prva gimnazija u Daruvaru (dvorac Janković unutarnji ulaz)

 

Nakon kupnje dvorca 1919. godine započela je obnova i adaptacija. Učenički prostor otvoren je 12. rujna 1920. godine. Tada je u peti razred (prvi viši) upisano 18 učenika. U sljedećim školskim godinama, viši razredi gimnazije su se postupno otvarali, tako da je ta škola 1924. godine dala prve maturante. U to je vrijeme odlučeno da se ukine srednja škola u Daruvaru, tako da su učenici počeli prelaziti na viši stupanj obrazovanja u susjedne gradove. Zbog ranog napuštanja škole 1925. VIII. razred je zatvoren, tako da je u srednjoj školi bila samo jedna generacija maturanata. Do 1928. ostali su viši razredi gimnazije postupno ukinuti, a ostala je samo niža gimnazija u Daruvaru. Ravnatelji u tom razdoblju bili su: Zvonimir Magdić, Miloš Jagrović i Nikola Žic (istaknuti geograf i povjesničar kulture).

Time nije nestalo ime gimnazije, u međuratnom razdoblju niža razina gimnazije mijenjala nazive pa se spominje pod nazivom Državna realna gimnazija, a od 1932. godine kao Samoupravna realna gimnazija, ali teret njezina rada ostaje na daruvarskoj zajednici. Godinu dana kasnije, 1933. godine, za ravnatelja imenovan je profesor Franta Burian koji je izvršio velik utjecaj na širu društvenu zajednicu.

 

Druga gimnazija u Daruvaru (1954. – 1978.)

Bilo je više puta pokušaja da se ponovno otvori gimnazija, ali ti su pokušaji propali. Zbog tadašnje državne politike koja je podupirala djelovanje nacionalnih manjina 1954. situacija se mijenja, gimnazija je otvorena po drugi put. Ove je godine u tri razreda upisano 95 učenika, jedan za češke učenike.

Kada je nastava započela 10. rujna 1954., postojala su tri prva (tada peta) razreda, dva hrvatska i jedan češki, s ukupno 91 učenikom. Nastavno osoblje bilo je nepotpuno jer nisu bili organizirani svi razredi, broj predavača iz godine u godinu rastao je. Između 1954. i 1958. u nastavi Gimnazije „Maršal Tito“ sudjelovalo je 33 predavača, manji broj redovnih i veći broj izvanrednih studenata.

Slika 3. Zgrada Druge gimnazije (bivši samostan)

 

Godine 1973. gimnazija se pridružila Centru za ekonomsko obrazovanje, a 1977. sve tri srednje škole u Daruvaru postaju Školski centar Daruvar, koji je od 11. siječnja 1978. Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje Daruvar. Nakon 24 godine, 1978., gimnazija je prestala s radom po drugi put. Ove je godine obučila posljednju generaciju od ukupno 1.061 učenika prije nestanka u školskoj reformi. U novoosnovanom Centru programi pedagoške, kasnije kulturno-umjetničke orijentacije, bili su najbliži gimnazijskim programima.

U razdoblju do 1960. Gimnazija Daruvar imala je opću obrazovnu funkciju, a od školske 1960/61. godine uvedena su dva smjera, društveno jezični smjer i prirodoslovno matematički smjer. Tadašnji ravnatelji bili su: Josip Kubiček, Gojko Vezmar, Milan Čeprnja i Branka Nikšić.

 

Treća daruvarska gimnazija (1992. – danas)

Gimnazija Daruvar (osnovana po treći put, prvi put u Republici Hrvatskoj), službeno je osnovana 17. studenog 1992. Iako je s radom počela i ranije u burnim okolnostima Domovinskog rata kada je došlo do razdruživanja i podjele Centra za odgoj i usmjereno obrazovanje Daruvar na tri škole: Gimnaziju, Srednju i Tehničku školu. Prema planu trebala su biti dva odjeljenja, opće i društvene gimnazije, kao i jedan češki (do čijeg upisa ipak nije došlo zbog smanjenja broja učenika na daruvarskom području, ipak nastava češkog jezika odvijala se u fakultativnom obliku).

U godinama koje su uslijedile daruvarski gimnazijalci istaknuli su se brojnim uspjesima iz različitih predmeta i raznovrsnim aktivnostima. Ravnatelji u ovom razdoblju su: Antun Marjanović i Romana Herout.

Slika 4. Zgrada današnje Gimnazije

 

Izvori:

  • Herout, Vjenceslav, Marjanović, Antun i Turk, Valerija. (2007). 50 godina daruvarske gimnazije. Daruvar: Gimnazija.
  • Hrvatski državni arhiv: Gimnazija Daruvar. Dostupno na http://arhinet.arhiv.hr/details.aspx?ItemId=3_158