Program - opća gimnazija

Plan i program (broj sati tjedno po razredima)

Redovna nastava

NASTAVNI PREDMET 1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED
Hrvatski jezik 4 4 4 4
1. strani jezik - engleski 3 3 3 3
2. strani jezik - njemački 2 2 2 2
Češki jezik 4 (Model B)* 4 (Model B)* / 2 (Model C) * 4 (Model B) / 2 (Model C)* 0
Latinski jezik 2 2 0 0
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija 0 1 1 0
Logika 0 0 1 0
Sociologija 0 0 2 0
Filozofija 0 0 0 2
Povijest 2 2 2 3
Geografija 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 2 0 0 0
Politika i gospodarstvo 0 0 0 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Etika 1 1 1 1
Vjeronauk 1 1 1 1

*Model B i Model C odnosi se na učenike koji pohađaju opću gimnaziju za češku nacionalnu manjinu. U Modelu B imaju 4 sata češkog jezika tjedno i geografiju i povijest na češkom jeziku. U Modelu C imaju 2 sata Češke kulture.


Izborna nastava

Izborna nastava izvodi se u 2., 3. i 4. razredu, 2 sata tjedno iz predmeta:


   • Informatika

   • Biologija

   • Geografija

   • Psihologija

Fakultativna nastava

Fakultativnu nastavu mogu birati učenici u bilo kojem razredu.

Već treću godinu nastavljamo s fakultativnom nastavom Robotike, gdje učenici usmjereni na područje tehničkih znanosti dobiju dodatno obrazovanje.Aktivnosti iz ovog predmeta možete vidjeti na njihovoj web stranici.

Od školske godine 2022./23. uveli smo dva nova fakultativna predmeta: 3D, VR i umjetna inteligencija i Creativity in the classroom.

Predmet 3D, VR i umjetna inteligencija osmislila je profesorica informatike, Ivana Milašin. Svrha uvođenja ovog predmeta je opravdana interesima naših učenika koje zanima tehničko i informatičko područje. Cilj učenja predmeta je stjecanje korisnih vještina za buduće školovanje i zapošljavanje, rad na učinkovitom programiranju, razvijanje logičkog i problemskog mišljenja, poticanje kreativnosti, razvijanje smisla za sustavnost, točnost i savjesnost u rješavanju postavljenih zadataka te osvješćivanje učenika o razvoju tehnologija i njihovoj svakodnevnoj upotrebi. Za predmet se prijavilo 18 učenika, od 1. do 4. razreda a izvodi se 35 sati godišnje.

Predmet Creativity in the classroom osmislila je profesorica engleskog jezika, Antonia Varat. Cilj ove fakultativne nastave je poticanje učenika na razvoj ključnih kompetencija poput kreativnosti, komunikacije, suradnje, autonomije u učenju, kritičkog mišljenja, rješavanja problema, interdisciplinarnog učenja, razvijanja dubljih procesa razumijevanja i trajnijeg zadržavanja informacija prilikom učenja stranog jezik u svim područjima: govorenja, čitanja, pisanja, gramatike i vokabulara te međukulturalnog razumijevanja. Za predmet se prijavilo 12 učenika, od 1. do 3. razreda a izvodi se 35 sati godišnje.

 


Dodatna i dopunska nastava

Dodatna nastava održava se iz matematike, hrvatskog jezika, fizike, logike, filozofije, engleskog jezika, kemije i po potrebi iz drugih predmeta gdje imamo učenike natjecatelje.
Dopunska nastava održava se iz matematike, engleskog jezika i fizike, posebno za učenike 1. razreda.