Program - opća gimnazija

Plan i program (broj sati tjedno po razredima)

Redovna nastava

NASTAVNI PREDMET 1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED
Hrvatski jezik 4 4 4 4
1. strani jezik - engleski 3 3 3 3
2. strani jezik - njemački 2 2 2 2
Češki jezik 4 (Model B) / 2 (Model C)* 4 (Model B)* / 2 (Model C) * 2 (Model C)* 0
Latinski jezik 2 2 0 0
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija 0 1 1 0
Logika 0 0 1 0
Sociologija 0 0 2 0
Filozofija 0 0 0 2
Povijest 2 2 2 3
Geografija 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 2 0 0 0
Politika i gospodarstvo 0 0 0 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Etika 1 1 1 1
Vjeronauk 1 1 1 1

*Model B i Model C odnosi se na učenike koji pohađaju opću gimnaziju za češku nacionalnu manjinu. U Modelu B imaju 4 sata češkog jezika tjedno i geografiju i povijest na češkom jeziku. U Modelu C imaju 2 sata Češke kulture.


Izborna nastava

Izborna nastava izvodi se u 2., 3. i 4. razredu, 2 sata tjedno iz predmeta:


   • Informatika

   • Biologija

   • Geografija

   • Psihologija

Fakultativna nastava

Fakultativnu nastavu mogu birati učenici u bilo kojem razredu. U ovoj školskoj godini izvodi se predmet Robotika a prošlih godina se izvodio Ruski jezik i Suvremeno društvo.
Aktivnosti koje se rade na Robotici i na izbornoj nastavi iz informatike možete pogledati na njihovoj web stranici.


Dodatna i dopunska nastava

Dodatna nastava održava se iz matematike, hrvatskog jezika, fizike, logike, filozofije, engleskog jezika i po potrebi iz drugih predmeta gdje imamo učenike natjecatelje.
Dopunska nastava održava se iz matematike i engleskog jezika, posebno za učenike 1. razreda.