Program - opća gimnazija

Plan i program (broj sati tjedno po razredima)

Redovna nastava

NASTAVNI PREDMET 1. RAZRED 2. RAZRED 3. RAZRED 4. RAZRED
Hrvatski jezik 4 4 4 4
1. strani jezik - engleski 3 3 3 3
2. strani jezik - njemački 2 2 2 2
Češki jezik 4 (Model B)* 4 (Model B)* 4 (Model B) 4 (Model B)*
Latinski jezik 2 2 0 0
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija 0 1 1 0
Logika 0 0 1 0
Sociologija 0 0 2 0
Filozofija 0 0 0 2
Povijest 2 2 2 3
Geografija 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 2 0 0 0
Politika i gospodarstvo 0 0 0 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Etika 1 1 1 1
Vjeronauk 1 1 1 1

*Model B  odnosi se na učenike koji pohađaju opću gimnaziju za češku nacionalnu manjinu. U Modelu B imaju 4 sata češkog jezika tjedno i geografiju i povijest na češkom jeziku.


Izborna nastava

Izborna nastava izvodi se u 2., 3. i 4. razredu, 2 sata tjedno iz predmeta:


   • Informatika

   • Biologija

   • Geografija

   • Psihologija

Fakultativna nastava

Fakultativnu nastavu mogu birati učenici u bilo kojem razredu.

Već četvrtu godinu nastavljamo s fakultativnom nastavom Robotike, gdje učenici usmjereni na područje tehničkih znanosti dobiju dodatno obrazovanje.Aktivnosti iz ovog predmeta možete vidjeti na njihovoj web stranici.

Od školske godine 2022./23. uveli smo dva nova fakultativna predmeta: 3D, VR i umjetna inteligencija i Engleski na kreativan način. Od školske godine 2023./24. informatički predmeti su preimenovani na 3D i umjetna inteligencija i Robotika i VR.

Predmete je osmislila profesorica informatike i fizike, Ivana Milašin. Svrha uvođenja ovih predmeta je opravdana interesima naših učenika koje zanima tehničko i informatičko područje. Cilj učenja predmeta je stjecanje korisnih vještina za buduće školovanje i zapošljavanje, rad na učinkovitom programiranju, razvijanje logičkog i problemskog mišljenja, poticanje kreativnosti, razvijanje smisla za sustavnost, točnost i savjesnost u rješavanju postavljenih zadataka te osvješćivanje učenika o razvoju tehnologija i njihovoj svakodnevnoj upotrebi.

Predmet Engleski na kreativan način osmislila je profesorica engleskog jezika, Antonia Varat. Cilj ove fakultativne nastave je poticanje učenika na razvoj ključnih kompetencija poput kreativnosti, komunikacije, suradnje, autonomije u učenju, kritičkog mišljenja, rješavanja problema, interdisciplinarnog učenja, razvijanja dubljih procesa razumijevanja i trajnijeg zadržavanja informacija prilikom učenja stranog jezik u svim područjima: govorenja, čitanja, pisanja, gramatike i vokabulara te međukulturalnog razumijevanja.

Vođeni interesima naših učenika od šk. godine 2023./24. uvodimo novi predmet, Književni klub na engleskom jeziku a osmislila ga je profesorica engleskog jezika, Nina Tuček, koja ga i predaje. Cilj je poticanje učenika na samostalno čitanje na engleskom jeziku na njima zabavniji način, korištenjem online aplikacije. Učenici će moći čitati prilagođene književne materijale prema svom stupnju i odabiru. Prezentirat će svoja znanja, uspoređivati svoje dojmove o pročitanom s drugima, pisat će i učiti. Moći će slušati i gledati i ono što je najvažnije razgovarat će i raspravljati na engleskom jeziku. Time će dalje razvijati ne samo komunikacijsku (govorenje, pisanje, čitanje i slušanje), već i međukulturalnu kompetenciju te samostalno ovladavanje jezikom. Kroz nastavu će se provoditi projekt Read your way to better English, kroz koji je omogućen pristup digitalnoj knjižnici Oxford Reading Club.

Dodatna i dopunska nastava

Dodatna nastava održava se iz matematike, hrvatskog jezika, fizike, logike, filozofije, engleskog jezika, kemije, psihologije i po potrebi iz drugih predmeta gdje imamo učenike natjecatelje.
Dopunska nastava održava se iz matematike, engleskog jezika i fizike, posebno za učenike 1. razreda.