2.C razred

razrednica: Valentina Per Milanović, prof.

 • Fran Bartoš
 • Nuša Bartoš
 • Bruno Bilek
 • Petar Dujmenović
 • Anja Holeček
 • Lukas Kopfer
 • Ema Kuzle
 • Ana Nađ
 • Dan Palavra
 • Dominik Policky
 • Petra Vašek
 • Jana Vulinović Ulovec