Dan uspostave neovisne čehoslovačke države

U petak, 28. listopada je u našoj školi obilježen Dan uspostave neovisne čehoslovačke države. Učenici B modela su na nastavi geografije uredili pano na zadanu temu, a profesori Vladimir Ivić i Ivan Horina su održali predavanja o geografskim i povijesnim zanimljivostima Republike Češke. Na predavanju su aktivno sudjelovali svi učenici koji se školuju prema B modelu (djelomična nastava na češkom jeziku) te ostali zainteresirani u učenici i nastavnici.