Edukativni materijali o postupanju u potresu

U cilju prevencije i povećane osjetljivosti učenika i djelatnika zbog nedavnih potresa koji su se osjetili i u našem području Služba civilne zaštite Bjelovar poslala nam je raspoložive edukativne materijale u vezi postupanja prilikom potresa.

Prvog dana nastave učenicima 4. razreda bit će prikazani materijali, zajedno s ponavljanjem evakuacijskih puteva i ponašanja prilikom napuštanja zgrade te zbornih mjesta. S ostalim učenicima, koji su trenutno online razrednici će na satima razrednika isto tako proći kroz sve ponuđene materijale.

Poveznice na edukativne materijale:

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Potres_bro%C5%A1ura%20A5%20-%20web.pdf

https://www.zagreb.hr/edukativni-video-ponasanje-u-slucaju-potresa/163005

https://civilna-zastita.gov.hr/upute-za-gradjane/82