Izmjene i dopune GPP-a za šk. g. 2022./23.

Na poveznici se nalaze Izmjene i dopune Godišnjeg plana i programa za šk. g. 2022./23., donešene na sjednici školskog odbora 2. studenog 2022. godine.