Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu nalazi se ovdje.