IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI – za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

Izvjestaj_o_rashodima_prema_funkcijskoj_klasifikaciji_2016