Jednostavna nabava – Elaborat etažiranja za zgradu tri srednje škole u Daruvaru