Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama nalazi se ovdje.

Zahtjev se može predati osobno. u tajništvu škole svaki radni dan od 7 do 15 sati ili putem elektroničke pošte na adresu: ured@gimnazija-daruvar.skole.hr