Odluke o privremenom prelasku na nastavu na daljinu

Zbog učenika pozitivnih na Covid-19 a temeljem naputka doktorice školske medicine i nadležne Higijensko-epidemiološke službe, učenici 1.A, 2.A, 2.C, 3.A i 3.B privremeno se upućuju na nastavu na daljinu.
Odluke: 2.A, 2.C i 3.A i 1.A i 3.B.