Odluke o privremenom prelasku na nastavu na daljinu

Zbog učenika pozitivnih na Covid-19 a temeljem naputka doktorice školske medicine i nadležne Higijensko-epidemiološke službe, učenici 2.B i 3.C privremeno se upućuju na nastavu na daljinu.