Prelazak na nastavu na daljinu od 10. prosinca 2020.

Prema preporuci Zavoda za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Službe za epidemiologiju naša škola od 10. prosinca 2020. prelazi u održavanje nastave na daljinu (Odluka o privremenom prelasku Škole na održavanje nastave po Modelu C).
Nastava će se održavati u realnom vremenu, prema važećem rasporedu na platformi MS Teams, na načine koje su nastavnici pripremali i dogovarali od rujna, za slučaj ovakve situacije.
Pozivamo sve učenike na odgovorno ponašanje prema svom i zdravlju svojih bližnjih. Nadamo se povoljnijoj situaciji u sljedećem sljedećem polugodištu, kako bi lakše radili, učili i družili se.

Budite dobro i zdravo.