Procedura zaprimanja i provjere e-računa te plaćanja po e-računima

Procedura zaprimanja i provjere e-računa te plaćanja po e-računima