U centru mature – digitalna platforma NCVVO-a

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja pripremio je digitalne materijale koji su namijenjeni i nastavnicima za pripremu materijala a učenicima, maturantima, za usvajanje školskog gradiva i te ostvarivanju što boljih ishoda na ispitima državne mature.
Objavljeni su digitalni materijali iz Hrvatskog jezika, Matematike, Povijesti, Psihologije i Fizike. Zadaci su kategorizirani po razedima i područjima.
Sve navedeno nalazi se na sljedećoj poveznici.