Video poduke za potrebe nastave na daljinu

Za potrebe izvođenja nastave na daljinu na Sveučilištu u Zagrebu izrađen je niz video uputa koje opisuju kako uspostaviti asinkroni i sinkroni model izvođenja nastave.

Video poduke nalaze se na sljedećoj poveznici, a pripremili su ih dr. sc. Mladen Konecki s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, koji je ujedno i narator na svim video podukama i doc. dr. sc. Mario Konecki s Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, posebni savjetnik rektora Sveučilišta u Zagrebu za internetske servise i koordinator Rektorskog zbora Republike Hrvatske za informacijske tehnologije, u svojstvu člana Povjerenstva za e-učenje i internetske servise Sveučilišta u Zagrebu.

Iznimno smo ponosni što su obojica autora bivši učenici naše škole.