Županijsko natjecanje iz Geografije

Ekonomska i turistička škola Daruvar bila je domaćin Županijskog natjecanja iz Geografije 7. ožujka 2023. Natjecanju su pristupili i naši učenici sa sljedećim rezultatima:

Čestitamo učenicima i mentorima!