Češka škola bez granica – U svijet za češkim jezikom

I ove školske godine zahvaljujući novčanoj potpori Ministarstva znanosti i obrazovanja za međunarodnu suradnju osnovnih i srednjih škola Tijana Trbojević, profesorica češkog jezika u našoj školi, sa svojim učenicama ostvarila je još jedan projekt u Bruxellesu, Belgija.
 
U projektu su sudjelovale učenice 3.C razreda koje pohađaju nastavu Češkog jezika po Modelu B: Amanda Bažant, Leona Pelikan, Klara Tuček, Tea Vacek i Zita Žabić.
Sa svojim učenicama, voditeljica projekta pripremila je radionicu za predškolsku djecu i učenike nižih razreda Češke škole bez granica Brussels.
Susret dviju prijateljskih škola održan je u Centru Čeha i Slovaka Bruxelles u subotu, 1. travnja od 10:00 do 16:00 sati.
Daruvarske gimnazijalke su zajedno s voditeljicom projekta, kako tvrde u školi u Bruxellesu, pripremili za njihove učenike zanimljiv, koristan i poučan program. Gimnazijalke su najprije za predškolsku djecu, a kasnije i djecu nižih razreda, pokazale nekoliko asana, tj. joga poza koje imaju nazive određenih životinja kako bi djeca uvidjela da nije lako izvoditi određene vježbe. Zatim je učenica, Klara Tuček pročitala bajku Miloša Macourka, Žirafa. Učenica Klara je djeci pojasnila da pisac tom bajkom svoje čitatelje i slušatelje želi naučiti kako ne možemo u svemu biti savršeni. Nakon naučene lekcije, učenica Leona pokazala je kako nacrtati žirafu. Nakon crtanja, gimnazijalke su odigrale kazalište sjena, bajku „Zlatna ribica“ i kazalište lutaka „Zašto Honza nije želio princezu za ženu“. Nakon kazališta sjena i kazališta lutaka, uslijedila je slična radionica za učenike nižih razreda. Nakon vježbi, pročitane bajke Žirafa i crtanja žirafe, učenica Tea pročitala je bajku Petra Nikla, „O dugom žirafinom snu“ u kojoj se abecednim redom pojavljuju afričke životinje. Učenica Amanda pripremila je kartice sa slikom i nazivom životinje tako da su novostečeni mali prijatelji zaigrali igru Memory. Važno je napomenuti da niti u jednoj bajci nema nasilja te da su učenici međusobno komunicirali na češkom jeziku, što je doprinijelo i njihovom samopouzdanju u komunikaciji.
 
Čvrsto vjerujemo da je ovaj susret obogatio sve učesnike projekta. Svakako ćemo tražiti nove načine kako bi se projekt održao što duže i tako motivirao naše učenike učenju češkog jezika.
Naravno, cilj partnerskih škola je i dalje poticati suradnju među školama kako bi se međusobno inspirirali, motivirali i raznim nastavnim metodama podupirali učenje češkog jezika.
 
Voditeljica projekta: Tijana Trbojević