1. susret bivših i sadašnjih učenika

2. svibnja 2014.  u našoj školi održali smo 1. susret bivših i sadašnjih učenika koji je trajao od 9 do 13 sati. Susret smo organizirali zbog boljeg profesionalnog usmjeravanja naših učenika, upoznavanja s raznim vrstama fakulteta, načinima studiranja, ali i snalaženju na tržištu rada, mogućnostima zapošljavanja, uvjetima rada na pojedinim poslovima. U goste nam je došlo 34 bivših učenika da bi svoja iskustva s fakulteta ili posla razmijenili sa sadašnjim učenicima.

Njihova zanimanja su zaista raznovrsna:

 • saborski zastupnik
 • zamjenica gradonačelnika
 • dipl. knjižničar
 • mag. ing. geodezije
 • dipl. ing. biotehnologije
 • dipl. učitelj
 • dipl. defektolog
 • dipl. soc. radnik
 • mag. psihologije
 • izvršni direktor poduzeća
 • mag. ing. strojarstva
 • dipl. ekonomist
 • dr. medicine
 • dr. stomatologije
 • mag. ing. elektrotehnike
 • dr. sc., viši asistent na FOI-u,
 • dipl. ing. arhitekture
 • dipl. ing. građevinarstva
 • studenti teologije, kineziologije, psihologije, novinarstva, anglistike, njemačkog jezika, informatologije, kroatologije, povijesti, prava, fizike i matematike.

Oni su: Ivana Plažanin-Vuković, Matea Ivanović, Igor Novak, Filip Kiršek, Elio Bartoš, Biljana Ignatovska Baščevan, Igor Jareš, Jan Pleho, Marko Turković, Mario Konecky, Vedran Babić, Staša Bartoš, Marijan Grgić, Ivana Djedović, Draženka Dite, Valentina Jakopec, Blanka Bilić, Filip Klubička, Romana Horvat, Nikolina Rendić, Josip Martinović, Ines Erjavec, Matija De Bona, Maja Golubić, Nikolina Ugrinić, Dalija Miler, Adriana Hnojčik, Aleksandar Kolundžić, Luka Pleša, Petar Otković, Ivan Ignatovski i Jasna Leder Horina.

Važno je naglasiti da je ovo samo dio izvrsnih ljudi koji su pohađali našu školu, a kako planiramo da susret postane tradicija tako ćemo sljedećih godina uspjeti pozivati ostale.

Činjenica da su se svi jako obradovali pozivu i s radošću dolaze u svoju bivšu školu puno govori o duhu Gimnazije Daruvar i o kvaliteti odnosa koji se godinama njeguje prema našim učenicima.