Izmjena Kalendara polaganja ispita državne mature – 2019./20.

9. svibnja 2020. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je novi Kalendar polaganja ispita državne mature za šk. godinu 2019./20.
Nalazi se ovdje.