HZJZ upute za provedbu državne mature

HZJZ je u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstvom znanosti i obrazovanja izradio Upute za provedbu ispita državne mature, u skladu s okolnostima.
Upute se nalaze ovdje, uz napomenu da će detaljan plan prema tim uputama izraditi škola i na vrijeme s njim upoznati maturante.