Upute HZJZ-a za provedbu državne mature – NOVA verzija

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je 26. svibnja 2020. izmjenjene Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa – ljetni rok – lipanj 2020. Upute su izrađene u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanje i Ministarstvom znanosti i obrazovanja.