Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole u šk.g. 2020./21.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je u Narodnim novinama, broj 62/20 Odluku o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2020./21.

Detalje o upisu u našu školu objavljivat ćemo na ovim stranicama.