Najučenici Gimnazije Daruvar, za šk. g. 2021./22.

Ove školske godine po izboru svojih kolega najučenici Gimnazije Daruvar su:

1. A

Dino Plažanin

1. B

Jakov Koprek

2. A

Ema Bartoš

2. B

Borna Bogdan

2. C

Filip Radić

3. A

Iva  Stožicki

3. B

Ema Bušić

3. C

Iva Đuras

4. A

Miriam Matošević

4. B

Tina Šepl

4. C

Ana Balog