Odluka o načinu provedbe Odluke Stožera civilne zaštite u Gimnaziji Daruvar

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (u daljnjem testu: Odluka Stožera civilne zaštite) od 12. studenoga 2021. godine (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-21-452) te čl. 71. Statuta Gimnazije Daruvar, ravnateljica dana 16. studenoga 2021. donosi Odluku o imenovanju osobe zadužene za obavljanje uvida u valjanost EU digitalne COVID potvrde, rezultata testiranja na virus SARS-CoV-2 ili drugog odgovrajućeg dokaza.