Odluka o kontroli ulaska u školsku zgradu

Na temelju Odluke o uvođenju posebne mjere posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (u daljnjem testu: Odluka Stožera civilne zaštite) od 12. studenoga 2021. godine (KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-21-452) a s ciljem poštivanja mjera Stožera Civilne zaštite RH a radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa bolesti te suzbijanja bolesti Covid-19, u skladu sa Statutom Škole prema uputama MZO-a ravnateljica je donijela Odluku o kontroli ulaska u školsku zgradu (na poveznici).