Raspored za utorak, 17. ožujka 2020.

Dragi učenici,

od utorka, 17. ožujka 2020. pa nadalje nastava na daljinu odvijat će se prema našem standardnom rasporedu. Predmetni profesori će vam staviti materijale u OneNote i komunicirati s vama u virtualnim učionicama u Teamsima.

Budući da MZO i dalje isporučuje svoje sadržaje online i na SPTV za maturante slobodno pogledajte i te materijale. Poveznica na  materijale MZO-a nalazi se ovdje.