Sporazum o suradnji s Veleučilištem u Bjelovaru

Ravnateljica Gimnazije Daruvar Romana Herout i dekanica Veleučilišta u Bjelovaru doc. dr. sc. Zrinka Puharić potpisale su 24. veljače 2022. sporazum o suradnji između dvije ustanove, u znanstvenom, nastavnom i stručnom području djelovanja.Suradnja može obuhvatiti prijave i sudjelovanja na nacionalnim i međunarodnim projektima, razmjene stručnih iskustava, unaprijeđenja nastavnih planova i programa, organizacije zajedničkih znanstavenih i stručnih skupova i seminara te ostalih aktivnosti usklađenih s djelatnostima za koje su Veleučilište i Škola registrirani.