Svjetski dan kravate

18. listopada obilježili smo Svjetski dan kravate.