Vježba evakuacije i spašavanja

2. ožujka 2020., u 12:45 sati održana je Vježba evakuacije i spašavanja za našu školu i Ekonomsku i turističku školu i Tehničku školu u Daruvaru.

U vježbi je sudjelovalo oko 800 učenika i djelatnika sve tri škole, Javna vatrogasna postrojba Daruvar, voditelj Županijskog centra 112 Bjelovar Danko Stavinoha, Željko Vukoja, voditelj Službe civilne zaštite Bjelovar, te ekipa Crvenog križa Daruvar.

Cilj vježbe je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja Gimnazije Daruvar, Tehničke škole Daruvar i Ekonomske i turističke škole Daruvar. Osim osposobljenosti djelatnika i polaznika škole za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatrao se i postupak intervencije žurnih službi.

Vježba je ocijenjena kao odlično izvedena, nije došlo ni do kakvih nepredviđenih okolnosti, te su svi sudionici bili vrlo zadovoljni.

Učenici su pohvaljeni za ozbiljno i primjereno ponašanje tijekom cijele vježbe.