Odluka o privremenoj nastavi na daljinu

Učenici 4.A razreda su od 22. do 26. studenog 2021. na nastavi na daljinu (Odluka).